Včelná
Včela
Včelná
Včela

Cena stravného

 

Název školy: Mateřská škola Včelná

Směrnice o školním stravování

Č. j.: 13/2023

Účinnost od: 1. 4. 2023

Spisový znak: 2 – 1

Skartační znak: A/5

Změny:

 

OBSAH:

 1. Zákonné normy…………………………………………………………………………2
 2. Školní stravování……………………………………………………………………….2
 3. Úhrada stravného……………………………………………………………………….4
 4. Směrnice pro udržení finanční bilance………………………………………………….4
 5. Závěrečná ustanovení…………………………………………………………………..4
 6. Přílohy………………………………………………………………………………….4

Příloha č. 1 Finanční normativy

Příloha č. 2 Směrnice pro udržení finanční bilance

 

 

Vypracovala: Jana Zieglerová, vedoucí školní kuchyně

Schválila:        Hana Vítů, ředitelka Mateřské školy Včelná

 

Účinnost od:   1. 4. 2023

Platnost od:     15. 3. 2023

 

 

Podpis ředitelky MŠ: ……………………………………….

 

  

1.ZÁKONNÉ NORMY

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (ve znění zákona č. 82/2015 Sb.), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 210/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování (ve znění 107/2008 Sb.), ve znění pozdějších přepisů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů
 • Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů

 

 2.ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna je součástí mateřské školy. Ve školní jídelně se vaří a vydává jedno jídlo hlavní a dvě jídla doplňková.

Běžný provoz kuchyně se řídí vnitřním řádem školní kuchyně.

Strava se poskytuje dle výživových norem, které jsou stanoveny ve vyhlášce č. 210/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., (ve znění 107/2008 Sb.), ve znění pozdějších přepisů, dále v rámci rozpětí finančních limitů na nákup potravin stanovených v příloze č. 2. Údaje o plnění výživových norem jsou uchovány u vedoucí kuchyně po dobu jednoho kalendářního roku.

 

 

Aktuální finanční normativy uplatňované v naší škole v rámci rozpětí finančních limitů jsou uvedeny v příloze č. 1.

 

 • Děti mají nárok na přísun tekutin v rámci dodržení pitného režimu.
 • Úhrada za školní stravování dětí je ve výši finančního normativu pro příslušnou věkovou skupinu strávníků. Školní stravování se uskutečňuje pouze v době pobytu dětí v MŠ.
 • Z hygienických důvodů se nepřipouští individuální donášení stravy z domova do MŠ, výjimkou je dieta dítěte. Je-li dítě v MŠ přítomno v době podávání jídla, stravuje se vždy. Jídlo se z MŠ nevynáší v náhradních nádobách, vyjma prvního dne nečekané absence dítěte.
 • Výdej do náhradních nádob je denně v době od 11:00 do 11:15 hodin.
 • Obědy se odhlašují a přihlašují vždy do 12:00 hodin předchozího dne telefonicky           na čísle: 606 021 177 (sms), e-mail: jidelna@msvcelna.cz nebo na www.strava.cz
 • Jídelna nemá povinnost zajišťovat pro děti dietní stravování. V individuálních případech záleží na dohodě MŠ a ŠK se zákonnými zástupci dítěte.
 • Stravování dětí ve vlastním zařízení je osvobozeno od DPH bez nároku na odpočet daně. Stravování účtované našim zaměstnancům je zdaněno 19 % DPH.
 • Příspěvek za školní stravování, který zákonný zástupce hradí, se rovná ceně potravin.
 • Po ukončení docházky dítěte do MŠ (nástup do ZŠ), provede vedoucí ŠK vyúčtování případných přeplatků a nedoplatků do 15. září následujícího školního roku.

 

 3.ÚHRADA STRAVNÉHO

V Mateřské škole Včelná lze provádět platby dvěma způsoby:

 1. inkasem z bankovního účtu:
 • Je třeba dát povolení k inkasu z účtu na účet, na který se posílá!  180705947/0300.
 • Limit platby: minimálně 2 000,- Kč na jedno dítě.
 • Do zprávy pro příjemce zapsat jméno dítěte.
 • Zřízení a zrušení je zákonný zástupce povinen včas oznámit vedoucí ŠK.

 

 • Povolení k inkasu z účtu odevzdá zákonný zástupce vedoucí ŠK.
 • Neodebraná strava se vrací formou odečtů v předplatném na následující měsíc     (př. leden v předplatném na únor).

 

 1. pokud neprojde inkaso (např. z důvodu nedostatku peněz na účtu), lze poslat částku na náš účet jednorázovým příkazem nebo přinést částku hotově, a to vždy            do 15. dne v příslušném měsíci.
 • Zákonný zástupce hradí vždy předplatné na daný měsíc. Následující měsíc je neodebrané stravné z minulého měsíce odečteno ze základní sazby.

 

4.SMĚRNICE PRO UDRŽENÍ FINANČNÍ BILANCE

            Příloha č. 2

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato směrnice byla schválena ředitelkou Mateřské školy Včelná, nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2023 a ruší předchozí dokument.

 

 1. PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Finanční normativy

Příloha č. 2 Směrnice pro udržení finanční balance

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

FINANČNÍ NORMATIVY

V naší škole jsou uplatňovány s platností od 1. 3. 2023 v rámci rozpětí finančních limitů tyto finanční normativy:

 

Pro strávníky do 6-ti let:

 

Jídlo

 

Cena stravy v MŠ

 

Cenový limit

přesnídávka

12,00 Kč

8,00 –15,00 Kč

oběd

24,00 Kč

17,00 – 36,00 Kč

svačina

10,00 Kč

8,00 – 15,00 Kč

 

Pro strávníky 7 – 10 let:

 

Jídlo

 

Cena stravy v MŠ

 

Cenový limit

přesnídávka

13,00 Kč

9,00 – 20,00 Kč

oběd

26,00 Kč

20,00 – 47,00 Kč

svačina

10,00 Kč

8,00 – 16,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní jídelna

Počasí

dnes, čtvrtek 1. 6. 2023
jasno 18 °C 5 °C
pátek 2. 6. jasno 21/6 °C
sobota 3. 6. jasno 25/9 °C
neděle 4. 6. déšť 24/12 °C

Svátek

Svátek má Laura

Zítra má svátek Jarmil

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Červen studený - sedlák krčí rameny.

Pranostika na akt. den

O svatém Fortunátu kapka deště má cenu dukátu.

Včela