Včelná
Včelná
MŠ Včelná

Informace o MŠ

Mateřská škola byla na Včelné založena roce 1946. Nejprve byla otevřena jedna třída v budově č. p. 56.“u Hošků“. Postupně se škola rozrůstala, hledaly se nové, vyhovující prostory, až se v roce 1979 započalo s výstavbou nové, moderní školní budovy. Stavba byla dokončena o tři roky později a je v provozu od 4. 9.1982.

Od 1. 11. 2002 se MŠ stala právním subjektem. S přibývajícím počtem obyvatel naší obce se rozrůstala i škola.

V roce 2012 byla přistavena další třída, v roce 2018 další a proběhla rovněž rekonstrukce školní kuchyně. V roce 2019 byly všechny budovy zatepleny a zároveň byla pořízena na všech budovách nová fasáda.

Kapacita školy se po několika letech projevila jako nedostačující a proto byla v areálu školy v roce 2021 postavena ještě jedna budova s již pátou třídou.

Škola se nachází ve východní části obce na samém okraji malebného smíšeného lesa, v příjemném a klidném prostředí. Okolí tvoří starší zástavba rodinných domů. V současnosti má škola pět tříd.

Školu tvoří čtyři budovy. V nejstarší, hlavní budově se v přízemí nachází třída Berušek a v prvním patře třída Včeliček. Z ní vede spojovací chodba s hospodářsko-provozní částí, ústí do dalšího objektu, kde je ředitelna, třída Broučků a kuchyně. V zadním pavilonu MŠ je umístěna třída Motýlků. V novém pavilonu je třída Cvrčků, která stojí samostatně v zahradě školy. Třídy Motýlků, Cvrčků a Broučků splňují podmínky pro bezbariérový přístup. Budovy obklopuje krásná prostorná zahrada, vybavená venkovními hracími prvky. Celý areál je oplocen.

V současné době má škola 13 pedagogických, 7 provozních a dva externí pracovníky.

Koncepce a záměry školy

Vzdělávání předškolního dítěte je potřeba chápat jako počátek, jakousi první etapu, na celoživotní cestě za poznáním. Tato část cesty by měla být příjemná, nenásilná, plná laskavých a pečujících průvodců- pedagogů a bohatá na pozitivní prožitky. Je to však také cesta s pevně stanovenými pravidly a hranicemi, které si dítě postupně osvojuje.

Dítě k nám přichází z rodinného prostředí a naším hlavním úkolem je usnadnit mu vstup do širší společnosti, do společenství kamarádů, dospělých a světa, který jej obklopuje.

 Náš ŠVP „Veselé a hravé putování se zvířátky z luk a strání“ jsme tak nazvali proto, že symboly našich tříd se stala zvířátka z říše hmyzu a celé období, které dítě stráví v naší školce vnímáme jako jakousi cestu, na které se dítě postupně seznamuje s okolním světem, lidmi, společností. Postupně se osamostatňuje a rozvíjí, osvojuje si různé dovednosti a kompetence, každý rok se posune o kousek výš, až doputuje do třídy předškolních dětí – Včeliček, popř. Berušek, odkud pomyslně „vzlétne „vstříc další části své celoživotní cesty- základní škole.

V průběhu celé docházky dítěte se snažíme, aby se děti cítily bezpečně, byly spokojené a cítily láskyplné přijeti. Podporujeme samostatnost, zdravé sebevědomí, pozitivní a aktivní přístup k životu. Snažíme se vytvářet takové prostředí, aby mohl probíhat osobnostní rozvoj, a děti se rády učily, bereme však ohled na individuální  možnosti, potřeby a zájmy dítěte.

Hlavním úkolem mateřské školy je doplňovat rodinnou výchovu. Proto se snažíme, aby si dítě osvojilo kompetence potřebné pro úspěšný start do školy. Podporujeme radost z objevování, poznávání, zkoumání.  Chuť učit se novým věcem, přemýšlet, nalézat nová řešení, osvojovat si nové zkušenosti. Respektujeme nápady, podněcujeme aktivitu dětí, zároveň však vedeme děti k odpovědnosti za svá rozhodnutí, kritickému myšlení, nastavujeme dětem zpětnou vazbu „co by se stalo, kdyby?

Využíváme situačního učení a vytváříme různé modelové situace. Maximálně podporujeme samostatnost dětí, dáváme jim prostor a čas, aby dokázaly úkol zvládnout samostatně, zároveň jsme ale v případě neúspěchu připraveny pomoci. Naším záměrem je, aby veškeré učení a rozvoj probíhalo jako jedna velká hra.

 Dlouhodobé cíle školy

Tvorbě ŠVP předcházelo zpracování SWOT analýzy, na kterém se podílel celý tým pedagogů a zpracování dlouhodobé koncepce školy. Z těchto dokumentů vyplynulo pět hlavních výchovně vzdělávacích záměrů:

-Umím být slušný, a proto jsem dobrý kamarád

Rozvoj vztahů mezi dětmi, dospělými, prosociální chování, společenské návyky, pravidla soužití ve společnosti

- Každý problém má řešení, za mrakem zase vyjde sluníčko

Podpora aktivního a pozitivního přístupu k životu, podpora samostatnosti a odpovědnosti za svá rozhodnutí

- Chci být zdravý, jsem velký sportovec

Zdravý životní styl, podpora pohybových dovedností, ochrana zdraví

- Mám rád přírodu a učím se jí chránit

Posilování vztahu k přírodě, poznávání a její ochrana, environmentální výchova

- Brzy budu školákem, a proto se rád učím

Rozvoj osobnosti dítěte, podpora aktivního přístupu k učení a rozvoj pregramotnosti dětí

 

O škole

Motto:

"Nejlepší učitel je takový, který Vám pomůže
udělat, co nedokážete sami, ale neudělá to za Vás.

Počasí

dnes, pátek 24. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 12 °C
sobota 25. 5. déšť 20/11 °C
neděle 26. 5. slabý déšť 23/11 °C
pondělí 27. 5. slabý déšť 23/13 °C

Svátek

Svátek má Jana

Zítra má svátek Viola

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Májová kapka platí dukát.

Pranostika na akt. den

Suchý květen - suchý rok.